Algemene voorwaarden
Bij YIN bij Dewali hanteer ik een aantal algemene voorwaarden om de sessies die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen. Als u een afspraak maakt bij YIN bij Dewali ga ik ervan uit dat u deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

 1. Bij het maken van een afspraak wordt naar uw telefoonnummer en e-mailadres gevraagd.
  2. Voorafgaand aan de eerste sessie wordt er door mij een intakegesprek met u gehouden. U bent als klant zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die u tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de sessie op een verantwoorde en veilige manier worden gegeven.
  3. U bent als klant zelf verantwoordelijk om wijzigingen in uw situatie aan mij door te geven.
  4. Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de sessie aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
  5. Bij YIN bij Dewali worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan YIN bij Dewali afzien van een sessie en wordt u doorverwezen naar de huisarts of specialist.
  6. Gemaakte losse afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
  7. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen 24 uur worden volledig in rekening gebracht.                                                                                                                                                                                    8. Betaling verloopt contant of via mobiel bankieren. Betaling wordt direct na de sessie voldaan.                                                                                                                                                                            9. Bij het starten van een traject ontvangt u een factuur. Terugbetaling van het trajectbedrag is niet mogelijk.                                                                                                                                                    10. Een cadeaubon is inwisselbaar voor de massage/behandeling/Yin Yoga les of bedrag die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot één jaar na uitgifte.
  11. Erotische massages maken geen deel uit van de sessies die YIN bij Dewali aanbiedt.
  12. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u ook dat u YIN bij Dewali niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een sessie die aan u gegeven is.
  13. YIN bij Dewali staat geregistreerd bij het NIBIG en voldoet aan de WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).
  14. Het privacy reglement is van toepassing. Zie website.

YIN bij Dewali hanteert de regels/afspraken conform RIVM met betrekking tot Covid-19.

_____

Privacyverklaring van YIN bij Dewali
YIN bij Dewali is een professionele praktijk waar u terecht kunt voor diverse sessies.
Contactgegevens:
 Adres: Vliedlaan 82, 1741 RS Schagen
 Website: www.dewali.nl
 e-mail: info@dewali.nl
 Telefoonnummer: 06-27216286
 KVK-nummer: 70054304

YIN bij Dewali vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Voorafgaand aan de eerste sessie wordt er een intakegesprek gehouden, waarbij naar uw (medische) persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de sessie goed op uw situatie af te kunnen stemmen.
Een overzicht van de gegevens die wij aan u vragen:

 Voornaam en achternaam
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Algemene gezondheid
 Bijzonderheden gezondheid

YIN bij Dewali verwerkt uw (medische) persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om de sessie goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een sessie te kunnen geven.
Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.
Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
Voor het afhandelen van de betaling.

De persoonsgegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intakegesprek en de tussentijdse rapportages van de behandelingen worden opgeslagen in een database bestand van Perfectview. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van YIN bij Dewali en de beheerder van Perfectview. YIN bij Dewali houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in de database van Perfectview, waarna ze worden vernietigd.

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met YIN bij Dewali.
U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met YIN bij Dewali.

Contact opnemen

Stuur mij een mail en ik kom zo snel mogelijk bij u terug!

Wordt verstuurd

©2024 YIN bij Dewali

Algemene Voorwaarden

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?